Een nieuwe optie van de Agenda functie is het laten uitspreken van een door u ingegeven boodschap*.

Hoe gaat dat in zijn werk?

– Log in op onze website met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
– Vul als gebruikelijk een activiteiten tekst in die u nu óók uit wilt laten spreken.
– Vul vervolgens de begindatum, de einddatum en de betreffende dag in.
– Vink de optie “Spraak” aan.
– Vul de interval (het aantal seconden) tussen het aantal herhalingen in (b.v. 30 seconden).
– Vul het aantal keren dat u de boodschap wilt laten herhalen in (b.v. 3 maal).
– Kies de achtergrondkleur voor de ingevulde activiteit.
– Plaats eventueel een foto.
– Kies bewaren.

De nieuwe activiteit staat nu als een gewone activiteit tussen alle andere activiteiten en zal een eerste keer over 30 seconden, met een tussenpoos van eveneens 30 seconden 3 maal uitgesproken worden.

Gebruik deze optie met beleid. Het is verstandig om een eerste keer deze optie samen met de gebruiker uit te proberen om zo het beoogde effect te bepalen.

i.p.v. Een gesproken bericht kunt u ook het “attentie geluid” een aantal malen met een bepaalde tussenpoos laten herhalen.

Vink hiervoor alleen de optie “Geluid” aan.

Let op: Wilt u een reeds actieve activiteit wijzigen, dan dient u eerst deze activiteit in zijn geheel te verwijderen om hem daarna opnieuw in te voeren.

Dit geldt niet voor activiteiten in de toekomst.

 

* Deze mogelijkheid geldt voor alle DayClocks 10″ vanaf versie 13