Chat with us, powered by LiveChat

DayClocks in uw zorginstelling

DayClocks is een bewezen concept dat grip, structuur en verbinding biedt aan cliënten binnen uw organisatie; hierdoor wordt de kwaliteit van het leven van zorgbehoevenden binnen uw organisatie aantoonbaar bevordert;

Een DayClock is een autonoom scherm/dashboard dat u centraal kunt plaatsen of hangen in de kamers van uw cliënten. DayClocks biedt grip en verbinding; op de DayClock staat tijdsaanduiding (digitaal, aanloog, dagdelel en dagen van de week) alsmede de mogelijkheid om berichten/activiteiten te plaatsen.

DayClocks als Pilot

DayClocks heeft recent zijn standaard dienstverlening voor zorginstellingen uitgebreid met extra  beheer- en afdelingsfunctionaliteiten; in samenwerking met de Hogeschool Utrecht wordt de uitgebreide dienstverlening van DayClocks getoetst.  De Pilot bestaat uit de volgende stappen:

  1. Kennismakingsgesprek
  2. Voorbereiding implementatie en kick-off
  3. Wekelijkse monitor
  4. Eind Pilot

Download de brochure voor zorginstellingen

De voordelen voor zorginstellingen

DayClocks biedt zorginstellingen een communicatieplatform bovenop de standaardfunctionaliteiten voor de individuele gebruiker van de DayClock. Via het DayClocksplatform kunt u gemakkelijk op afstand berichten sturen aan groepen cliënten binnen uw organisatie, maar ook aan cliënten persoonlijk. Daarnaast kunt u ook externen, zoals familieleden, (externe) mantelzorgers, en vrienden van uw cliënten toegang geven tot het DayClocksplatform, waardoor ook zij continue een communicatiekanaal tot hun beschikking hebben met hun dierbaren, ook als zij aan de andere kant van de wereld zijn!  U kunt per cliënt bepalen wie toegang krijgt tot zijn of haar scherm en welke berichten prioriteit krijgt in het geval meerdere berichten tegelijkertijd worden doorgegeven.

Zorgmanager

  • Uw zorginstelling wil innoveren en onderscheidende dienstverlening leveren voor haar cliënten.
  • Uw zorginstelling wil aantrekkelijk zijn én goede hulpmiddelen bieden voor zorgprofessionals.
  • Uw zorginstelling wil zo efficiënt mogelijk omgaan met investeringen en met de tijd van de zorgprofessionals.

Cliënten

U heeft meer grip op de tijd (en daarmee op het leven). U heeft verbinding met uw dierbare en de zorginstelling door de berichten en foto’s op de DayClock.

Zorgprofessional werkzaam bij een zorginstelling

  • U kent uw cliënt; U weet welke boodschap u achter kunt laten op de DayClock om onrust weg te nemen (en uzelf hiermee tijd te besparen);
  • U kent uw agenda; via de DayClock kunt u uw schema wanneer u langskomt (en wijzigen) doorgeven bij uw cliënten.
  • U kent uw cliënt; Jij weet welk bericht of welke foto op de DayClock als geheugensteuntje kan dienen.

Advies, implementatie en service

De individuele DayClock is gestandaardiseerd, de inbedding van DayClocks in uw organisatie is maatwerk. Hoe te implementeren binnen uw zorginstelling?

Ergotherapeute en mantelzorger over de DayClock

“De DayClock brengt veel rust voor mij en mijn moeder”

De DayClock geeft structuur aan mantelzorgers en hulpbehoevenden via:
– De duidelijke tijdsweergave
– De op afstand te beheren agenda
– Het ondersteunende fotoalbum