Innovaties voor ouderen: DayClock

Vanwege bezuinigingen in de zorg moeten ouderen en chronisch zieke patiënten steeds langer thuis blijven wonen. Gelukkig groeit het aantal innovatieve toepassingen voor de behandeling, begeleiding, monitoring en verzorging van deze doelgroep. In de reeks innovaties voor chronisch zieken en ouderen neemt TrendITion deze innovaties onder de loep. Hoe kan eHealth ouderen en chronische patiënten … Continued

Innovations for the elderly: Dayclock

Due to budget cuts in health care elderly and chronically ill patients are forced to live at home for a longer period of time. Fortunately, a few innovative applications have been developed for treatment, guidance, monitoring and caregiving for this particular group. TrendITion is taking a critically look at the series of innovations concerning chronically … Continued