Klankbordgroep DayClocks van start
12 februari 2018

Zoals aangekondigd in de het artikel over de customer feedback in de vorige nieuwsbrief gaat DayClocks een klantenpanel/klankbordgroep samenstellen. N.a.v. onze... Read More