8 september 2022

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen een vorm van autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter. Autisme is een verzamelnaam voor ontwikkelingsstoornissen en gedragskenmerken die wijzen op een onvermogen om op een passende wijze op anderen te reageren. Bij mensen met autisme is de ‘sociale antenne’ in het omgaan met anderen minder goed ontwikkeld en dat kan problemen opleveren voor henzelf en hun omgeving.

Mensen met autisme hebben meer dan gemiddeld behoefte aan overzicht, structuur en duidelijkheid. Dit komt doordat de hersenwerking anders verloopt dan bij de gemiddelde mens. De omgeving wordt anders waargenomen en tevens is er meer tijd nodig om binnengekomen informatie te verwerken. Door deze andere manier van waarnemen en verwerken is het voor iemand met autisme moeilijk de wereld om zich heen te begrijpen.

Voor veel jonge mensen is zelfstandig wonen een grote stap, het vraagt verschillende verantwoordelijkheden en vaardigheden zoals huur en rekeningen betalen, administratie bijhouden, boodschappen doen, koken, schoonmaken, etc. Voor (jong) volwassenen met autisme is de stap vaak nog groter; of dit nu zelfstandig wonen is, begeleid wonen of beschermd wonen. Woonplekken en benodigde begeleiding dienen vaak te worden aangepast rekening houdend met de specifieke overgevoeligheid voor prikkels.

Hulpmiddelen bij autisme

Er bestaan verschillende soorten hulpmiddelen op de markt die helpen om overprikkeling bij mensen met autisme tegen te gaan. Het grootste doel van deze hulpmiddelen is het bieden van structuur of het dempen van de hoeveelheid prikkels die een persoon dagelijks binnen krijgt. We zullen hieronder een aantal hulpmiddelen voor mensen met autisme opsommen.

Koptelefoon

Een hulpmiddel voor mensen met autisme is de koptelefoon. Vaak komt het voor dat mensen met autisme last hebben van onverwachte harde geluiden of omgevingsgeluiden in de omgeving waar zij zelf geen invloed op hebben. Een verminderde concentratie of totale overprikkeling kan hier een gevolg van zijn. Om te voorkomen dat mensen met autisme locaties gaan vermijden waar veel geluid is, kan een koptelefoon een oplossing bieden.

Time-in plekje

Overprikkeling ontstaat niet opeens uit het niets. Dit is een opeen stapeling van een heleboel prikkels, die uiteindelijk te veel worden. ‘De druppel die de emmer laat overlopen’ is hier het perfecte metafoor voor. Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook bij overprikkeling. Een time-in plekje kan hier ideaal voor dienen. Dit een plekje waar iemand zich regelmatig even in kan terug trekken om zijn of haar prikkelverwerking te reguleren. Hier moet bij begeleid wonen zeker rekening mee gehouden worden.

Planbord, (digitale) agenda of DayClock

Mensen met autisme kunnen veel baat hebben bij een duidelijke structuur. Denk hierbij aan een vaste dagplanning met vaste routines tijdens de dag. Hierdoor wordt een dag voorspelbaar en komen prikkels minder overweldigend over. Een middel dat helpt om de dagplanning met de diverse afspraken inzichtelijk te maken draagt bij aan een duidelijke structuur.

De DayClock, een waardevol hulpmiddel bij autisme.

De DayClock draagt bij aan de structuur die je zoon of dochter nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen, maar zeker ook als deze nog in een gezin woont, getuige de volgende review:
‘Ideaal voor ons gezin waarin autisme een grote rol speelt. Duidelijkheid, structuur , overzichtelijk. Fijn dat de klok een praatfunctie heeft. Wij kunnen niet meer zonder.’

De belangrijkste voordelen van een DayClock als je met autisme zelfstandig woont.

Agenda en herinneringen

Vanuit de DayClock-app op uw smartphone of laptop plaatst u zelf afspraken op de DayClock van uw zoon of dochter om deze te helpen met het aanbrengen van structuur. U kunt een foto toevoegen als geheugensteuntje. Voeg voor herkenbaarheid kleuren toe per type afspraak.

Ingesproken boodschappen

De berichten en reminders kunt u inspreken met uw eigen stem. Deze vertrouwdheid op afstand draagt bij aan het opvolgen van de berichten en daarmee het behoud van de structuur.

Persoonlijke berichten

Deel met een paar klikken foto’s met uw dierbare of stuur een berichtje om te zeggen dat u eraan komt.

Direct contact op afstand

U kunt via de DayClock-app een beeldbelverbinding opstarten, zodat u via de DayClock elkaar kunt zien en kunt bijpraten.

Wij vertellen graag meer over DayClocks en over wat wij in uw situatie kunnen betekenen. Bekijk de functionaliteiten en klantreviews op www.dayclocks.nl of neem contact met ons op via info@dayclocks.nl.