17 februari 2017

U kunt een activiteit nu voorzien van een geluidsignaal dat zich bij aanvang meerdere keren achter elkaar herhaald.

Zo kunt u iemand wekken met de mededeling “Het is tijd om op te staan”.
Met een aangevinkt geluidsignaal, wordt het attentie geluid bij aanvang b.v. 5 maal achter elkaar herhaald.
U zet de frequentie daartoe op 1 en de herhaling dan op 5.
Het volume kunt u op de DayClock zelf instellen. Zet daartoe in het Android menu het “Alarmvolume” en Meldingsvolume” op 0 en het “Mediavolume” op maximaal.
De geluidssterkte regelt u verder met de volumeknop op de DayClock.
Dan moet het wakker worden toch wel lukken …

Een andere optie is om een willekeurige activiteit op de dementieklok bij aanvang te voorzien van een herhalend geluidsignaal.
Dit kan zinvol zijn om extra aandacht te geven aan deze nieuwe activiteit.