17 februari 2017

U kunt een activiteit nu voorzien van een geluidsignaal dat zich bij aanvang meerdere keren achter elkaar herhaald.

Zo kunt u iemand wekken met de mededeling “Het is tijd om op te staan”.
Met een aangevinkt geluidsignaal, wordt het attentie geluid bij aanvang b.v. 5 maal achter elkaar herhaald.
U zet de frequentie daartoe op 1 en de herhaling dan op 5.
Het volume kunt u op de DayClock zelf instellen. Zet daartoe in het Android menu het “Alarmvolume” en Meldingsvolume” op 0 en het “Mediavolume” op maximaal.
De geluidssterkte regelt u verder met de volumeknop op de DayClock.
Dan moet het wakker worden toch wel lukken …

Een andere optie is om een willekeurige activiteit bij aanvang te voorzien van een herhalend geluidsignaal.
Dit kan zinvol zijn om extra aandacht te geven aan deze nieuwe activiteit.