17 februari 2017

Voor gebruikers van een “DayClock 10 Plus”*.

U kunt het geluid van een uitgesproken boodschap versterken via een (bluetooth) luidspreker **.
Ga daarvoor als volgt te werk.

  1. zorg dat de luidspreker op een stroombron aangesloten en opgeladen is.
  2. zet de luidspreker aan.
  3. kies op de luidspreker het bluetooth symbool.
  4. kies vervolgens op uw DayClock de optie “Bluetooth” en schakel in.
  5. wacht tot de luidspreker op de DayClock weergegeven wordt.
  6. de spraak van de DayClock wordt nu via de luidspreker versterkt.

*  Vanaf versie 13
** Neem hiervoor contact op met een audio leverancier.