26 mei 2021
Vrouw zorgt voor moeder

Volgens berekeningen van Alzheimer Nederland telt ons land momenteel zo’n 280.000 mensen met een vorm van dementie.
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie.
Een groot deel van de mensen met dementie is volledig afhankelijk van hun zorg, steun en aandacht.
De afgelopen tijd is door de coronacrisis extra aan het licht gekomen hoe zwaar de taak van de mantelzorger bij dementie is. Met het wegvallen van dagbesteding en het afschalen van de professionele zorg nam de druk toe en waren veel mantelzorgers van mensen met dementie op zichzelf aangewezen.
Tegelijkertijd zien we het beroep op mantelzorgers in de toekomst alleen maar toenemen. Meer mensen krijgen dementie, naar verwachting een half miljoen in 2040, en zij wonen steeds langer thuis.

Het ziekteverloop van dementie

Dementerende mensen gaan geestelijk geleidelijk achteruit door een stoornis in geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen.
Dit start vaak met geheugenverlies. Vervolgens beginnen zij moeite te krijgen met het dagelijks ritme en met praten. Het besef van tijd gaat langzaam verloren. Ook kunnen veranderingen in het karakter plaatsvinden. Door deze ontwikkelingen worden dementerenden in het dagelijks leven steeds afhankelijker van anderen.

” Gisteren zag ik mijn buurvrouw zitten in haar tuin en ik schrok van haar vermoeide aanblik.
Mijn buurvrouw is 62 jaar, werkt parttime en zorgt voor haar dementerende echtgenoot.
Hij heeft Alzheimer, maar zij lijdt eraan.
Door geheugenverlies en spraakverwarring is mijn buurman de laatste tijd erg veranderd.
Hij was altijd een vrolijke Frans, maar is tegenwoordig een chagrijnige en soms héél boze man. Zijn vrouw werkt momenteel vanuit huis, wat heel moeizaam gaat met een man die veel aandacht vraagt.
Vanwege zijn dementie is mijn buurman ‘s nachts vaak onrustig, waardoor zijn vrouw slecht slaapt. Ik probeer wat te ondersteunen door de boodschappen voor mijn buren te doen.

Mantelzorger bij dementie, een zware taak

Boodschappen doen voor ouderen

Zorg voor dementerenden vraagt veel aandacht.
De vergeetachtigheid van mensen met dementie kan ongewenste situaties opleveren als zij bijvoorbeeld vergeten om de kraan dicht te draaien of het brood uit de oven te halen.
Of door het verlies van tijdsbesef ’s nachts de deur uitgaan om boodschappen te doen.
De mantelzorger probeert de situatie uit te leggen (voert telkens hetzelfde gesprek), wijst de dementerende op de dag en tijd en probeert verdere ongelukken te voorkomen.
Al met al levert dit de nodige zorgen op, de band met de naaste veranderd en veel verantwoordelijkheid komt bij de mantelzorger te liggen.
Het kan eenzaam zijn om te zorgen voor iemand met dementie. De buitenwereld ziet vaak niet hoe zwaar het is en veel mantelzorgers vragen niet graag om hulp.
Mantelzorgende partners van mensen met dementie hebben een vier keer zo grote kans op depressiviteit dan mensen zonder een naaste met dementie. (bron: Vier keer zo veel depressie bij partners patiënten met dementie | Nivel)

Top 3 problemen mantelzorg bij dementie

  1. Overbelasting
  2. Opzien tegen opname van de naaste met dementie
  3. Het omgaan met gedrags-en stemmingsproblemen van de naaste met dementie

Weten of het jou goed lukt de zorg voor je naaste te combineren met andere taken, verantwoordelijkheden én tijd voor jezelf ?

Doe de test en krijg tips die jou kunnen helpen: Mantelzorgtest | Dementie.nl

DayClocks: laagdrempelige ondersteuning voor mantelzorgers

De DayClock is een seniorenklok die weer structuur geeft aan de (beginnend) dementerende. Dit door de dagplanning, datum en tijd simpel en duidelijk weer te geven. Ten opzichte van andere dementieklokken met alleen datum en tijd, onderscheidt de DayClock zich door een koppeling tussen mantelzorger en tijd. Bijvoorbeeld: Staat uw vader/moeder regelmatig midden in de nacht op?

Plan een bericht in dat het nacht is en dat hij/zij terug naar bed gaat. Op deze manier kunt u proactief met uw naaste communiceren, zodat u meer de tijd en energie hebt om leuke dingen met hem/haar te doen. Zo voorkomt u overbelasting en helpt u uw naaste langer thuis te functioneren. Door de fotofunctie op de DayClock triggert u telkens het geheugen van de dementerende, waardoor u hem/haar op een speelse manier dagelijks verbonden houdt met (klein)kinderen en vrienden. De DayClock 10 Duo biedt zelfs de mogelijkheid om te videobellen.

Videobellen met Oma op de Dayclock

En wat erg belangrijk is voor de (beginnend) dementerende (en daarmee ook voor de mantelzorger); deze hoeft naar de DayClock alleen maar te kijken; ‘het is niet moeilijker dan klokkijken’.


Meer weten over de DayClock ?
Een DayClock is echt een klok voor ouderen. Bekijk hier de mogelijkheden en functionaliteiten van de DayClock of bekijk de klok in de webshop.