3 augustus 2021
Sleutel met huis als sleutelhanger

“Mijn neefje gaat komende week begeleid zelfstandig wonen. Hij zingt nu de hele week: “een eigen huis, een plek onder de zon…”. Het is een hele stap want hij heeft een autistische stoornis. Mijn tante is er flink nerveus van. Maar ik ben gewoon erg blij voor hem.”

Recht op zelfstandig wonen

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij. De overheid moet zich inspannen om belemmeringen weg te nemen, zodat mensen met een beperking:

  • Zelf kunnen kiezen waar zij wonen en met wie.
  • Toegang hebben tot zorg en ondersteuning op maat die nodig is om zelfstandig te wonen en aan de samenleving te kunnen deelnemen.
  • Gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zoals bibliotheken, zorgcentra en winkels.

Woonvormen voor (jonge) mensen met een beperking

jonge in rolstoel doet de afwas

Voor mensen met een beperking zijn er verschillende woonvormen. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen begeleid wonen en beschermd wonen.

Bij begeleid wonen woon je nog zelfstandig en de zorgverlener komt naar je toe. De begeleiding aan huis kan in combinatie zijn met een regelmatig bezoek aan een zorginstelling voor een behandeling of gesprek.

Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en een beschermde en veilige woonplek nodig hebben. Via beschermd wonen krijgen ze ook de begeleiding die ze nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychoses, verslavingen, ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NHA). Beschermd wonen betekent altijd dat je naar een woonvorm verhuist. Naar een kamer in een instelling of wooninitiatief, bijvoorbeeld een zorgboerderij.

Wie gaat dat betalen?

De gemeente vergoedt de kosten van zowel begeleid als beschermd wonen. Dit valt namelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In 2021 is de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo maximaal €19,- per maand. CAK – Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl)

Een andere manier om de kosten van begeleid of beschermd wonen te financieren is door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Dit gebeurt bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan.

De DayClock, hulpmiddel om in verbinding te blijven

Van thuis naar begeleid/beschermd wonen is een grote verandering in het leven van je naaste en jou. Dan is het heel fijn om, dankzij de DayClock, op een eenvoudige manier met elkaar in verbinding te kunnen blijven. Berichtjes en foto’s kunnen sturen, beeldbellen; DayClocks verenigt het nuttige met het aangename. Onze enthousiaste klanten beamen dit:

Deze week is onze zoon Tijmen, 18 jaar, begeleid gaan wonen in zijn eigen appartement! Net van te voren de Dayclock aangeschaft met de spraakfunctie. Tijmen is analfabeet en de spraakfunctie werkt TOP! Dankzij de Dayclock merken wij dat deze bijzondere stap meer kans heeft op succes!!! Dank je wel.

Marion Hurkmans

Hele fijne clock, Mijn zus heeft hersenletsel, de klok helpt haar met afspraken.

Monique Luiken

Het brengt structuur in het leven van mijn vriendin. (NAH ) Weten waar je woont, wat de dag brengt, wie er komt, welke activiteiten er zijn etc. Super!! Bovendien is het bedrijf zeer behulpzaam, altijd bereikbaar indien er vragen zijn of problemen.

Mieke Vermeulen
Schermafbeelding van Dayclocks

Benieuwd of een DayClock iets voor jou is? Kijk hier naar de verschillende uitvoeringen.


< Terug naar blogs