Verwijder de app van uw telefoon en installeer de nieuwste versie van de Agenda app uit de App of Play Store opnieuw. U moet nu opnieuw inloggen

Bij het inplannen van activiteit: na het + teken komt de vraag: “Agenda toestaan om audio op te nemen”. Hier kan/moet geklikt worden op “Tijdens gebruik van de app”.

Wanneer bij Media op de keuzeknop (Geen) geklikt wordt en “Foto” > “Selecteer foto” wordt gekozen, verschijnt de vraag “Agenda toegang geven tot foto’s en media op je apparaat?”

Nu kan/moet op “Toestaan” worden geklikt.

Hierna wordt de fotogalerij geopend.