Om een gebruiker tijdens een nachtelijke wake-up te laten weten dat het nog nacht is en geen tijd om al uit bed te komen, kan men tijdens de “Nachtrust” waarbij het scherm op zwart staat, toch een tekst laten zien.
U doet hiervoor het volgende.

  • Stel de “Nachtrust” op de DayClock in op de gewenste nachtrust periode.
  • Maak op de app een “activiteiten tekst” aan zonder geluid, ingaande binnen deze nachtrust periode.
  • Zet eventueel de herhaling aan.
  • Zet de achtergrondkleur van deze “activiteiten tekst” op zwart.
  • Tijdens de Nachtrust zal de “activiteiten tekst” in gedempte witte letters op een zwarte achtergrond te zien zijn.

 NB. U kunt dit testen door de Nachtrust tijdelijk op een huidige tijd te zetten.
 
Dat ziet er dan zo uit … met minder felle letters