Onderstaand een aantal mogelijke oorzaken / oplossingen van een zwart scherm, afhankelijk van het type DayClock.

1. Start de DayClock opnieuw op.

2. De DayClock is voor langere tijd niet op het lichtnet aangesloten geweest, waardoor de interne accu daardoor te veel is ontladen. De Dayclock schakelt even in, maar daarna ook weer uit. Sluit de adapter via het bijgeleverde adapter weer aan op het lichtnet en herstart de DayClock na ca. 30 minuten.

3. U gebruikt bij het type 10 een adapter met een geringer Amp. dan de 5V 2A zoals bij de DayClock meegeleverd.

4. De stekker op de DayClock is niet tot aan de behuizing er in gedrukt.

5. U ziet een bliksem in het accu symbool rechtsboven als de accu wordt opgeladen.

6. Bij het opstarten krijgt u alleen een grote witte batterij te zien. U moet de DayClock eerst zonder aansluiting op het lichtnet opstarten en daarna pas aansluiten op het lichtnet.

7. Bij het opstarten wordt de aan/uit knop te lang vastgehouden. Hierdoor gaat de DayClock weer uit. Deze moet losgelaten worden zodra er een logo in beeld verschijnt.

8. U heeft de aan/uit knop even ingedrukt waardoor het scherm op zwart en in rustmode gaat. Druk nogmaals kort op de aan/uit knop om het beeld weer terug te krijgen.

9. U heeft de “Nachtrust” optie ingeschakeld en de betreffende tijdsspanne is nog niet afgelopen. Wacht tot de tijdspanne afgelopen is of schakel de “Nachtrust” uit of pas deze aan.

10. U heeft de “Tekstkleur” en de “Achtergrondkleur” beide ingesteld op zwart. Herstel de “Tekstkleur” en de “Achtergrondkleur” naar de gewenste waarde.