A. De aan/uit knop van de DayClock is kort ingedrukt waardoor het scherm uit gaat. Druk opnieuw kort op de aan/uit knop om het scherm weer terug te krijgen.

B. De adapter is lange tijd niet aangesloten geweest, waardoor de accu te ver is ontladen. De DayClock schakelt even in, maar daarna ook weer uit. Sluit de adapter weer aan en wacht ca. 10 minuten met het opstarten van de DayClock.
– Zie blz. 9 punt 3.4 van onze nieuwe Gebruikershandleiding.

C. De “Nachtrust” optie is ingeschakeld en de ingestelde tijdsspanne is nog niet afgelopen. Wacht tot de tijdspanne afgelopen is of schakel de “Nachtrust” uit of pas deze aan. 
– Zie blz. 12 punt 4.2.2 van onze nieuwe Gebruikershandleiding.

D. U heeft de “Tekstkleur” en de “Achtergrondkleur” beide ingesteld op zwart. Herstel de “Tekstkleur” en de “Achtergrondkleur” naar de gewenste waarde.
– Zie blz. 15 punt 4.3.2 van onze nieuwe Gebruikershandleiding.