Potentiële oplossingen zijn
  • De optie ”Actief” , in de desbetreffende activiteit op de app,  staat uit.
  • De WiFi op de DayClock is niet actief.
  • Het account is niet goed ingevuld.
  • Check de digitale “Test” knop in het DayClock menu.
  • Herstart de DayClock